تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - انتقال اموال شرکت با مسئولیت محدود با وکالت انتقال سهم الشرکه
پنجشنبه 17 تیر 1389  09:52 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 19 اسفند 1392 11:28 ق.ظ


            

              اصرار دارد به استناد وکالت نامه ای که برای انتقال سهم الشرکه شریک شرکت با مسئولیت محدود دارد سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین متعلق به شرکت را به خود منتقل کند . اصرار او سردفتر را به تردید می اندازد و یا این که می خواهد به کمک من از دست این مراجع سمج که ادای حقوق دانان را در می آورد خلاص کند. گاهی هر یک از ما هم با چونان کسانی مواجه می شویم که از باجه ی علم حقوق نظری به دنیای سترگ این علم انداخته و خود را حقوقدان پنداشته اند جهل آنان از نوع جهل مرکب است . چون فکر می کنند که می دانند حال آن که نمی دانند که نمی دانند .آن کس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابدالدهر بماند (1) اقناع اینان سخت سخت است و به راحتی تسلیم نمی شوند کفر آدم در می آید تا این قبیل افراد دست از سر کچلت بردارند و راه خویش گرفته و بروند . گفتنی است که سهم الشرکه مال است و یک قطعه زمین نیز مال ،  لیکن مالک این دو مال مختلف است اولی را شریک مالک است دومی را شرکت . اولی داخل در ظرف دارائی شریک است و آن دیگری وارد در ظرف دارائی شرکت . « حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد ؛ چه با آوردن حصه در شرکت ، مال آورده شده ، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر ، مالک جزئی از دارائی جمعی حاصل از آورده ها باشد......... . در واقع شرکت ، شخص ثالثی است که مدیون شریک است و دین شرکت ، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی ، در مقابل شرکت پیدا کرده است . » (2) با این حال نمی توان دین شرکت به شریک یا به بیان دیگر طلب شریک را از شرکت یک طلب معمولی دانست بلکه شرکا به موجب آن  حقوق دیگری از قبیل اداره ی شرکت و بهره مندی از سود و زیان  و ..... به دست می آورند(3) و زمانی می توانند از اموال شرکت نیز برخوردار شوند که شرکت منحل شود و اموالی برای آن باقی بماند .وکیل باید سهم الشرکه را به استناد وکالت نامه با عقد صلح به خود انتقال دهد و به شریکی موکل پایان بخشد و با شریک یا  شرکاء دیگر مدیر یا مدیران جدید را برگزینند ؛ آن گاه مطابق شرکت نامه و قانون سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین مورد اشاره را از شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء به وکیل انتقال دهند تا قال قضیه کنده شود یا پس از انتقال سهم الشرکه توانند با توافق شرکا  شرکت را منحل کنند و با انتخاب مدیر تصفیه کارهای جاری را خاتمه دهند و تعهدات آن را اجرا و مطالبات شرکت را وصول کنند تا امکان تقسیم دارائی شرکت بین شرکاء شرکت فراهم گردد .   

 

   پانوشت ها:

 1- دهخدا

2- دکتر ربیعا اسکینی  حقوق تجارت، شرکت های تجاری ج اول ، چاپ یازدهم ،انتشارات سمت 1386 ، ص 125

3- دکتر کاتوزیان به نقل از محمد دمرچیلی و غیره  قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، چاپ اول ، انتشارات خلیج فارس ، 1380 ، ص 85

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور