تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - نصب امین موقت برای اداره ی امور صغار غایب مفقود الاثر
جمعه 9 بهمن 1388  12:31 ق.ظ    ویرایش: دوشنبه 19 اسفند 1392 12:53 ب.ظ


 

پسر 12 ساله ای است قرار است با باشگاهی  در مرکز استان قرارداد بازی  به منظور فوتبال بازی منعقد کند چون صغیر است باشگاه ورزشی رضایت نامه ی ولی او را مطالبه کرده است . متنی را ارائه کرده است که حاکی از رضایت ولی اوست مبنی بر این که او می تواند در اختیار باشگاه مزبور جهت انجام فعالیت های ورزشی باشد . پدرش غایب مفقود الاثر است و جد پدری ندارد . از قرائن معلوم است که قبلا به بعضی از دفاتر اسناد رسمی هم رجوع کرده است و برای این که از شرش راحت شوند به دادسرا هدایت کرده اند که از دادستان مجوز بگیرد تا باشگاه بدون رضایت ولی ، او را به عضویت بپذیرد .  با مادرش به دفترخانه ی تحت تصدی من مراجعه کرده است . راهنمائی می کنم که باید برای او امین موقت تعیین شود حکمی را نشان می دهند که دلالت بر تعیین یک نفر به عنوان امین موقت برای اداره اموال پدر او که غایب مفقود الاثر است دارد . می گویم امین مزبور اختیار اداره امور صغیر را ندارد . آن ها را هدایت می کنم تا به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مراجعه کنند تا از محکمه درخواست نصب امین موقت برای اداره ی امور صغیر را بکند . ساعتی بعد دادستان تماس می گیرد که قبلا برای غایب نصب امین شده است و منظور مرا جویا می شود . عرض می کنم امینی که بر اساس ماده 1012 قانون مدنی انتخاب می شود غیر از امینی است که برابر ماده ی 1187 قانون مدنی به پیشنهاد دادستان تعیین می شود . امین مورد نظر ماده ی 1012 صلاحیت اداره ی اموال غایب مفقود الاثر را دارد و امین موضوع ماده 1187 اختیار اداره ی امور صغار غایب را دارد . ماده ی 1012 مقرر می دارد : « اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد  محکمه برای اداره  اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم واشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.»  از سوی دیگر ماده 1187 بیان می کند  «  هرگاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره ی اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.»  هیچ ایرادی نخواهد داشت که دادگاه در حکم واحد شخص واحدی را به عنوان امین موقت برای تصدی امور هر دو ماده معین کند لیکن اگر دادگاه کسی را فقط برای اداره ی اموال غایب سمت امین داده باشد او صلاحیت اداره ی امور صغار غایب را نخواهد داشت . روز بعد پسر 12 ساله با مادرش در دفترخانه حضور داشت در حالی که مادر حکمی در دست داشت که نشان می داد او امین است برای اداره ی امور فرزند 12 ساله اش .  مادر به استناد حکم مزبور ذیل  رضایت نامه را امضاء کرد و امضاء وی تصدیق شد به این امید که روزی فرزند 12 ساله اش یکی از قهرمانان فوتبال کشور باشد .

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور